معنی و ترجمه کلمه it is not worth my while به فارسی it is not worth my while یعنی چه

it is not worth my while


بزحمتى که ميکشم( ياوقتى که صرف ميکنم ) نمى ارزد،براى من ارزش ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها