معنی و ترجمه کلمه it is not worth while به فارسی it is not worth while یعنی چه

it is not worth while


بزحمتش نمى ارزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها