معنی و ترجمه کلمه it is of no weight به فارسی it is of no weight یعنی چه

it is of no weight


قدرواهميتى ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها