معنی و ترجمه کلمه it is past reclaim به فارسی it is past reclaim یعنی چه

it is past reclaim


ديگر قابل اصلاح يا استردادنيست ،ديگر نميتوان انرا اباديا احياکرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها