معنی و ترجمه کلمه it is personal to himself به فارسی it is personal to himself یعنی چه

it is personal to himself


مال شخص اوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها