معنی و ترجمه کلمه it is pervious to light به فارسی it is pervious to light یعنی چه

it is pervious to light


روشنايى ازان مى گذرد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها