معنی و ترجمه کلمه it is sufficiently stamped به فارسی it is sufficiently stamped یعنی چه

it is sufficiently stamped


کم تمبر خورده است
قانون ـ فقه : کسر تمبر دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها