معنی و ترجمه کلمه it is the same thing به فارسی it is the same thing یعنی چه

it is the same thing


يکى است ،همان است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها