معنی و ترجمه کلمه it is unnecessary به فارسی it is unnecessary یعنی چه

it is unnecessary


لازم نيست ،غير ضرورى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها