معنی و ترجمه کلمه it is very kind of you به فارسی it is very kind of you یعنی چه

it is very kind of you


خيلى التفات کرديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها