معنی و ترجمه کلمه it needs to be done carefully به فارسی it needs to be done carefully یعنی چه

it needs to be done carefully


بايد بدقت کرده شود،اينکار مستلزم دقت است ،اينکار توجه لازم دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها