معنی و ترجمه کلمه it proved false به فارسی it proved false یعنی چه

it proved false


دروغ درامد،دروغ بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها