معنی و ترجمه کلمه it say in the bible that به فارسی it say in the bible that یعنی چه

it say in the bible that


در کتاب مقدس ميگويد،در کتاب مقدس گفته شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها