معنی و ترجمه کلمه it scaled 5 kilograms به فارسی it scaled 5 kilograms یعنی چه

it scaled 5 kilograms


(وزنش ) ده کيلوگرم درامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها