معنی و ترجمه کلمه it served as a precedent به فارسی it served as a precedent یعنی چه

it served as a precedent


قانون ـ فقه : سابقه شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها