معنی و ترجمه کلمه it smells sour به فارسی it smells sour یعنی چه

it smells sour


از بوى ان پيدا است که ترش شده است ،بوى ترشيده ميدهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها