معنی و ترجمه کلمه it stand well with him به فارسی it stand well with him یعنی چه

it stand well with him


بامن خوب است ،بامن نظرمساعدى دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها