معنی و ترجمه کلمه it tastes sweet به فارسی it tastes sweet یعنی چه

it tastes sweet


شيرين است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها