معنی و ترجمه کلمه it was my fault به فارسی it was my fault یعنی چه

it was my fault


تقصيرمن بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها