معنی و ترجمه کلمه it weighed 3 kilogrammes به فارسی it weighed 3 kilogrammes یعنی چه

it weighed 3 kilogrammes


سه کيلوگرم( وزن ان ) بود،سه کيلوگرم وزن داشت ،سه کيلوگرم درامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها