معنی و ترجمه کلمه it will not bear repeating به فارسی it will not bear repeating یعنی چه

it will not bear repeating


جندان زشت است که نمى توان انرا بازگو کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها