معنی و ترجمه کلمه itching به فارسی itching یعنی چه

itching


روانشناسى : خارش

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها