معنی و ترجمه کلمه item discrimination index به فارسی item discrimination index یعنی چه

item discrimination index


روانشناسى : ضريب افتراق پرسش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها