معنی و ترجمه کلمه item selection به فارسی item selection یعنی چه

item selection


روانشناسى : پرسش گزينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها