معنی و ترجمه کلمه iteration به فارسی iteration یعنی چه

iteration


تکرار،گفتن ،بازگو
کامپيوتر : از سرگيرى
روانشناسى : تکرر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها