معنی و ترجمه کلمه iterative solution به فارسی iterative solution یعنی چه

iterative solution


شيمى : راه حل تکرارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها