معنی و ترجمه کلمه itinerate به فارسی itinerate یعنی چه

itinerate


گردش کردن ،سيار بودن ،مسافرت تبليغاتى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها