معنی و ترجمه کلمه jab به فارسی jab یعنی چه

jab


ضربت با چيز تيز،ضربت با مشت ،خرد کردن ،سک زدن ،سيخ زدن ،خنجر زدن ،سوراخ کردن
ورزش : بلند کردن گوى با چوب از جلو چوب حريف ،ضربه سريع مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها