معنی و ترجمه کلمه jack به فارسی jack یعنی چه

jack


باربردار،گوى جک ،گوى اصلى يا هدف( بولينگ روى چمن)،فيش برق ،ژاک برق ،چکمه کش ،پرچم کوچک ماشين ،انبر اتصال ،خرک(براى بالا بردن چرخ )جک اتومبيل ،(در ورق بازى )سرباز،جک زدن
علوم مهندسى : قلاب گوشى
کامپيوتر : پايه
الکترونيک : >جک
عمران : جک
معمارى : خرک پيچدار
ورزش : گوى اصلى يا هدف
علوم هوايى : جک
علوم نظامى : پرچم سينه ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها