معنی و ترجمه کلمه jacobean به فارسی jacobean یعنی چه

jacobean


مربوط بدوره سلطنت جيمز اول و دوم در انگليس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها