معنی و ترجمه کلمه jadish به فارسی jadish یعنی چه

jadish


)jaded(خسته ،بى اشتها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها