معنی و ترجمه کلمه jaggies به فارسی jaggies یعنی چه

jaggies


دندانه ها،دندانه دار بودن ،کنگره
کامپيوتر : شکستگى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها