معنی و ترجمه کلمه jaguar به فارسی jaguar یعنی چه

jaguar


(ج.ش )پلنگ خالدار امريکايى)Felis once(


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها