معنی و ترجمه کلمه jan grid به فارسی jan grid یعنی چه

jan grid


علوم نظامى : سيستم مختصات مشترک نقشه هاى مورد استفاده نيروهاى سه گانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها