معنی و ترجمه کلمه japan lacquer به فارسی japan lacquer یعنی چه

japan lacquer


علوم مهندسى : لاک يا رنگ سياه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها