معنی و ترجمه کلمه japonica به فارسی japonica یعنی چه

japonica


(گ.ش ).به ژاپونى ،گلابى ژاپونى ،گل چاى ژاپونى ،کامليا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها