معنی و ترجمه کلمه jar ramming method به فارسی jar ramming method یعنی چه

jar ramming method


علوم مهندسى : روش ضربه اى قالبريزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها