معنی و ترجمه کلمه jar-ram molding machine به فارسی jar-ram molding machine یعنی چه

jar-ram molding machine


علوم مهندسى : دستگاه قالبريزى حرفه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها