معنی و ترجمه کلمه jar به فارسی jar یعنی چه

jar


دقه زدن ،ميله کشويى ،بلونى ،کوزه دهن گشاد،سبو،خم ،شيشه دهن گشاد،جنبش ،لرزه ،ضربت ،لرزيدن صداى ناهنجار،دعوا و نزاع ،طنين انداختن ،اثر نامطلوب باقى گذاردن ،مرتعش شدن ،خوردن ،تصادف کردن ،ناجور بودن ،مغاير بودن ،نزاع کردن ،تکان دادن ،لرزاندن
علوم م هندسى : ضربه زدن
عمران : اين ميله مخصوص دستگاه حفارى ضربه اى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها