معنی و ترجمه کلمه jarring به فارسی jarring یعنی چه

jarring


در اهتزاز بودن پرچم ،تکان دهنده ،مغايرت ،نزاع ،تکان
علوم نظامى : به اهتزاز دراوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها