معنی و ترجمه کلمه jaw-breaker به فارسی jaw-breaker یعنی چه

jaw-breaker


ارواره شکن ،سنگ شکن ،کلمه اى که تلفظ ان دشوار است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها