معنی و ترجمه کلمه jaw-breaking به فارسی jaw-breaking یعنی چه

jaw-breaking


دشوار براى تلفظ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها