معنی و ترجمه کلمه jaw به فارسی jaw یعنی چه

jaw


فک ،ارواره ،دم گيره ،وراجى ،تنگنا،هرزه درايى کردن ،پرچانگى کردن
علوم مهندسى : گيره
ورزش : گوشه ميز کارامبول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها