معنی و ترجمه کلمه jealous به فارسی jealous یعنی چه

jealous


حسود،رشک مند،رشک ورز،غيور،بارشک ،رشک بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها