معنی و ترجمه کلمه jealously به فارسی jealously یعنی چه

jealously


حسودانه ،از روى حسادت ،غيورانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها