معنی و ترجمه کلمه jealousy به فارسی jealousy یعنی چه

jealousy


رشک ،حسادت
روانشناسى : حسادت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها