معنی و ترجمه کلمه jeheemy به فارسی jeheemy یعنی چه

jeheemy


جرثقيل جهيمى
علوم نظامى : جرثقيل سنگين براى بيرون کشيدن قايقها از گل
علوم دريايى : جرثقيل سنگين براى بيرون کشيدن قايقها از گل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها