معنی و ترجمه کلمه jehovah's witnesses به فارسی jehovah's witnesses یعنی چه

jehovah's witnesses


دسته اى از مسيحيان که بحکومت خداوند و به بازگشت عيسى پس از هزار سال ديگراعتقاددارند

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها