معنی و ترجمه کلمه jerry built به فارسی jerry built یعنی چه

jerry built


سر هم بندى شده ،ارزان بنا شده ،با بى دقتى روى هم سوار شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها