معنی و ترجمه کلمه jersey giant به فارسی jersey giant یعنی چه

jersey giant


(ج.ش ).نژاد ماکيان خانگى بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها